สร้าง Git Alias สำหรับคำสั่งที่ใช้งานบ่อย

by Armno P.

Workflow ของ Git ในชีวิตประจำวันของผมค่อนข้างจะตรงไปตรงมาครับ จะมีคำสั่งที่ใช้งานอยู่บ่อยๆ ซึ่งผมมักจะสร้างเป็น alias ไว้เพื่อที่จะไม่ต้องพิมพ์ยาวๆ เช่น git checkout ให้เป็น git co หรือ git status (ซึ่งใช้บ่อยมาก) ให้เหลือแค่ git s เป็นต้นครับ

เราสามารถสร้าง alias ของ Git ได้ 2 ระดับ คือ repository level กับ global level โดยที่ global level จะทำให้เราสามารถใช้งาน Git alias ได้กับทุก repository ในเครื่องเราครับ

วิธีการสร้าง Git alias

\$ git config --global alias.s "status"

ซึ่งเวลาเราพิมพ์ git s ก็จะเรียกใช้คำสั่ง git status ครับผม

\$ git config --global alias.lol "log --decorate --oneline --graph"

ก็จะได้ผลอย่างในรูปครับ

git-lol

แก้ไข alias ที่เคยสร้างไว้

alias ที่เราสร้างไว้ ถ้าเป็น global alias จะอยู่ในไฟล์ config ของ Git ในเครื่องเราครับ อยู่ที่ ~/.gitconfig (OSX/Ubuntu) เปิดไฟล์นี้ด้วย text editor แล้วแก้ไข หรือจะเพิ่ม alias จากตรงนี้ก็ได้ครับ อย่างในรูปผมเพิ่มบรรทัด pom เข้าไป

edit-git-alias

Git alias เฉพาะ repository หนึ่งๆ

ใช้คำสั่งเดียวกันครับ เพียงแต่ลบ --global ออก ก็จะเหลือแค่

\$ git config alias.s "status"

alias ที่ถูกสร้างขึ้นก็จะอยู่ในไฟล์ .git/config ในโฟลเดอร์โปรเจ็คครับผม

git-alias-local

การสร้าง alias ไว้ใช้งานนั้น ดูเผินๆ เหมือนจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ (ประหยัดการพิมพ์ไปได้แค่ไม่กี่ตัวอักษร แล้วต้องมานั่งจำ alias ที่เราสร้างไว้อีก) แต่เมื่อรวมกันเยอะๆ แล้ว ถือว่าช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก กับคำสั่งงานที่ต้องพิมพ์ซ้ำๆ หลายรอบในแต่ละวัน ใช้งานบ่อยๆ จนมันจะซึมเข้าหัวเราเอง ไม่ต้องจำครับ

ปล.

Related posts