กลุ่มดาวคนคู่

2008

  1. ตำนานกลุ่มดาวคนคู่
  2. กลุ่มดาวคนคู่

2007

  1. ฝนดาวตกเจมินิดส์ (อีกซักที)