การถ่ายภาพดวงดาว

2008

  1. กลุ่มดาวนายพราน เหนือเมืองเชียงใหม่