ความสว่างปรากฏ

2007

  1. ความสว่างปรากฏ และความสว่างสัมบูรณ์