ดวงอาทิตย์

2008

  1. สุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ 1 สิงหาคม 2551

2007

  1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ของเรา
  2. ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้ากับเย็น "โต๊โต"