พระจันทร์เต็มดวง

2011

  1. ภาพถ่ายพระจันทร์เต็มดวง Super Moon 2011

2009

  1. พระจันทร์เต็มดวง 01/12/2552
  2. พระจันทร์เต็มดวง คืนวันลอยกระทง

2007

  1. ชมพระจันทร์เต็มดวง