พันธุ์ทิพย์เชียงใหม่

2008

  1. External Harddisk ยี่ห้อ Buffalo