ภาพถ่ายดวงดาว

2009

  1. [Gallery] ภาพถ่ายพระจันทร์เสี้ยว #2
  2. ภาพถ่ายพระจันทร์เสี้ยว

2008

  1. NASA's Astronomy picture of the day

2007

  1. ไปดูมาแล้ว : ฝนดาวตกเจมินิดส์