ภาพถ่ายพระจันทร์

2009

  1. พระจันทร์เต็มดวง 01/12/2552