ภาพภ่ายพระจันทร์

2011

  1. ภาพถ่ายพระจันทร์เต็มดวง Super Moon 2011

2009

  1. พระจันทร์เต็มดวง คืนวันลอยกระทง
  2. ภาพถ่ายพระจันทร์(เกือบ)เต็มดวง
  3. [Gallery] ภาพถ่ายพระจันทร์เสี้ยว #2
  4. พระจันทร์คืนนี้
  5. ภาพถ่ายพระจันทร์เสี้ยว

2007

  1. ชมพระจันทร์เต็มดวง