สุริยุปราคาเต็มดวง

2009

  1. สุริยุปราคาเต็มดวงแห่งศตวรรษ 22 ก.ค.52