สุริยุปราคา

2010

  1. ภาพบรรยากาศ ชมสุริยุปราคา 2553

2009

  1. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสังเกตสุริยุปราคา มอชอ
  2. พรุ่งนี้แล้ว ไปดูสุริยุปราคากัน
  3. สุริยุปราคาเต็มดวงแห่งศตวรรษ 22 ก.ค.52
  4. สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552

2008

  1. ดูสุริยุปราคาเต็มดวงด้วยโปรแกรม Stellarium
  2. สุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ 1 สิงหาคม 2551