หน่วยวัดทางดาราศาสตร์

2007

  1. "พี่ฮะๆ ปีแสงนี่มีกี่วัน???"