อ่างแก้ว

2008

  1. กลุ่มดาวนายพราน เหนือเมืองเชียงใหม่