เครื่องเร่งอนุภาค

2008

  1. LHC คืออะไร? ทำไมต้องกลัวกัน?