เชียงใหม่

2011

  1. ขุนช่างเคี่ยน ต้นปี 2554

2009

  1. ฟิลเตอร์ Hoya HD C-PL (ตอนที่ 2 ออกสนามจริง)
  2. น้ำตกไทรย้อย จ.เชียงใหม่
  3. [Gallery] วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
  4. ขับรถเล่น กินลมชิลๆที่ “ห้วยตึงเฒ่า”
  5. Unseen - ดอยปุย เชียงใหม่