Nikon AF-S 55-200 VR

2009

  1. เปรียบเทียบ Optimize Image แบบต่างๆใน Nikon D60
  2. ภาพถ่ายพระจันทร์(เกือบ)เต็มดวง
  3. พระจันทร์คืนนี้
  4. [Gallery] My First Sunset
  5. ภาพถ่ายพระจันทร์เสี้ยว