สร้าง Git Alias สำหรับคำสั่งที่ใช้งานบ่อย

Armno's avatar image
Published on October 25th, 2012
By Armno P.

Workflow ของ Git ในชีวิตประจำวันของผมค่อนข้างจะตรงไปตรงมาครับ จะมีคำสั่งที่ใช้งานอยู่บ่อยๆ ซึ่งผมมักจะสร้างเป็น alias ไว้เพื่อที่จะไม่ต้องพิมพ์ยาวๆ เช่น git checkout ให้เป็น git co หรือ git status (ซึ่งใช้บ่อยมาก) ให้เหลือแค่ git s เป็นต้นครับ

เราสามารถสร้าง alias ของ Git ได้ 2 ระดับ คือ repository level กับ global level โดยที่ global level จะทำให้เราสามารถใช้งาน Git alias ได้กับทุก repository ในเครื่องเราครับ

วิธีการสร้าง Git alias

\$ git config --global alias.s "status"

ซึ่งเวลาเราพิมพ์ git s ก็จะเรียกใช้คำสั่ง git status ครับผม

\$ git config --global alias.lol "log --decorate --oneline --graph"

ก็จะได้ผลอย่างในรูปครับ

git-lol

แก้ไข alias ที่เคยสร้างไว้

alias ที่เราสร้างไว้ ถ้าเป็น global alias จะอยู่ในไฟล์ config ของ Git ในเครื่องเราครับ อยู่ที่ ~/.gitconfig (OSX/Ubuntu) เปิดไฟล์นี้ด้วย text editor แล้วแก้ไข หรือจะเพิ่ม alias จากตรงนี้ก็ได้ครับ อย่างในรูปผมเพิ่มบรรทัด pom เข้าไป

edit-git-alias

Git alias เฉพาะ repository หนึ่งๆ

ใช้คำสั่งเดียวกันครับ เพียงแต่ลบ --global ออก ก็จะเหลือแค่

\$ git config alias.s "status"

alias ที่ถูกสร้างขึ้นก็จะอยู่ในไฟล์ .git/config ในโฟลเดอร์โปรเจ็คครับผม

git-alias-local

การสร้าง alias ไว้ใช้งานนั้น ดูเผินๆ เหมือนจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ (ประหยัดการพิมพ์ไปได้แค่ไม่กี่ตัวอักษร แล้วต้องมานั่งจำ alias ที่เราสร้างไว้อีก) แต่เมื่อรวมกันเยอะๆ แล้ว ถือว่าช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก กับคำสั่งงานที่ต้องพิมพ์ซ้ำๆ หลายรอบในแต่ละวัน ใช้งานบ่อยๆ จนมันจะซึมเข้าหัวเราเอง ไม่ต้องจำครับ

ปล.

Related posts