จัดการ CSS3 Vendor Prefixes ด้วย prefixfree.js

Armno's avatar image
Published on March 18th, 2012
By Armno P.

ปกติเวลาเราเขียน CSS3 นั้นต้องเขียน prefix สำหรับ property บางตัว ที่ browser บางเวอร์ชั่นที่ยังไม่รู้จัก W3C standards เช่น gradient background ลากยาวมหึมา (โค้ดจาก CSS3Please.com)

.box_gradient {
  background-color: #444444;
  background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#444444), to(#999999));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #444444, #999999);
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #444444, #999999);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, #444444, #999999);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #444444, #999999);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #444444, #999999);
}

เห็นโค้ดแล้วเหนื่อย Lea Verou เจ้าของเดียวกับ dabblet เลยทำ prefixfree.js ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวจัดการกับ prefix ต่างๆ ให้ โดยที่เราเขียนแค่เวอร์ชั่น W3C standards ตัว prefixfree.js ก็จะใส่ prefix ให้เท่าที่จำเป็น ขึ้นอยู่กับ browser ที่ใช้ครับ

prefix-free

วิธีใช้ก็แค่เรียกใช้ prefixfree.js ในหน้าที่เราต้องการครับ

<script src="js/prefixfree.min.js"></script>

เวลาเขียน CSS ก็เขียนแค่เวอร์ชั่นธรรมดา

.box_gradient {
  background-image: linear-gradient(to bottom, #444444, #999999);
}

พอไปรันใน browser ตัว prefixfree.js ก็จะเติม prefix ให้อัตโนมัติ ข้อดีก็คือ เราไม่ต้องไปจำ vendor prefix ที่ไม่ใช่มาตรฐานของ CSS3 ไม่ต้องเขียนให้เสียเวลา โค้ด CSS เราก็จะสั้นลงนิดหน่อย อีกอย่างก็คือ ดูไม่รกรุงรังเมื่อใช้ developer tools inspect ดูใน browser ครับ

ข้อมูลอื่นๆ อ่านได้จาก https://leaverou.github.com/prefixfree/ ครับ ลองใช้กันดูนะ

Related posts