Sublime Text color schemes

Armno's avatar image
Published on January 25th, 2013
By Armno P.

Sublime Text นั้นมาพร้อมกัน color scheme ให้เลือกมากมาย โดยจะอยู่ที่เมนู Preferences > Color Scheme > Color Scheme - Default ครับ ส่วนมากผมเห็นคนใช้ Monokai กัน

default color scheme ของ Sublime Text

แต่เราก็ยังสามารถติดตั้งเพิ่มได้ครับ ใช้ของ TextMate (.tmTheme) ด้วยกันได้ไม่มีปัญหา ระยะหลังมานี้ Sublime Text ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คนเลยทำ color scheme ออกมาแจกมากขึ้นตามไปด้วยครับ

ติดตั้ง color scheme

เราสามารถติดตั้ง color scheme ได้ทั้งทาง Package Control และแบบ manual คือดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ให้ถูกที่ถูกทาง ผมแนะนำว่าลองหาจาก Package Control ก่อนครั้ง ถ้าไม่เจอค่อยโหลดมาลงเอง

กด Ctrl + Shift + P เลือก Install Package แล้วเซิชหาคำว่า color scheme ก็ได้ครับ เพียบเลย ผมแนะนำของ Dayle Rees ครับ มีให้เลือกแยะแยะหลากสไตล์และอัพเดทบ่อยด้วย ลองไปดูตัวอย่างที่ Github repo ได้ครับ

install-scheme

เปลี่ยน color scheme ก็ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานได้เหมือนกันครับ

Related posts