ลองใช้ IntersectionObserver โหลด Disqus Comments

Armno's avatar image
Published on June 26th, 2019
By Armno P.

Disqus เป็น service ที่ทำให้เราสามารถ embed comments ในบล็อกหรือเว็บไซต์ที่เป็น static HTML ได้

หลักการก็คือเราแปะ universal embed code ของ Disqus ที่สร้าง <script> element แค่อันเดียวลงไปใน template แล้ว script ตัวนั้นมันก็จะ generate ทั้ง comment form รวมถึง comment list ให้เสร็จ

แต่จริงๆ ไฟล์ที่ถูกโหลดมันไม่ได้มีแค่ไฟล์นี้ไฟล์เดียว เพราะไฟล์นี้มันก็ไปโหลดไฟล์อื่นๆ มาอีก

before

ผู้พัฒนา Disqus ชี้แจงใน css-tricks.comว่า ไฟล์อื่นๆ ที่โหลดเพิ่มเข้ามา จะไม่ทำให้การ render ช้าลง (ถูกโหลดแบบ async อยู่หลัง event DOMContentLoaded) และไฟล์ส่วนมากก็อยู่บน CDN ของ Disqus ซึ่งก็อาจจะถูก browser cache ไว้อยู่แล้ว กรณีที่เราเคยเปิดเว็บอื่นที่มี Disqus comment เหมือนกัน

ถึงแม้อาจจะมีผลกระทบเรื่อง performance ไม่มากนัก แต่ผมก็ยังคิดว่ามันคงจะดีกว่า ถ้าเราให้ user โหลดมันเมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

นั่นก็คือ เมื่อ user scroll ลงไปถึงกล่อง comment ด้านล่าง ถึงค่อยโหลด Disqus นั่นเอง

IntersectionObserver

เราสามารถใช้ IntersectionObserver เพื่อบอกว่า ให้จับตามอง (observe) กล่อง comment ไว้ ถ้าแกถูกเลื่อนขึ้นมาอยู่ใน viewport เมื่อไหร่ ให้ไปเรียก callback function ที่เตรียมไว้นะ

callback function ที่เตรียมไว้จะเป็นอะไรก็ได้ ในกรณีของผมก็คือ function สำหรับการโหลด Disqus comment

ถ้าเป็นเมื่อก่อน เราอาจต้องใช้ scroll event ร่วมกับ event handler function โดยการเทียบค่า scroll offset ของทั้งตัว element เอง และ window object เพื่อเช็คว่า มันเข้ามาอยู่ใน viewport แล้วหรือยัง วุ่นวายพอสมควร (ตัวอย่าง jQuery, Vanilla JS)

1. เลือก target element ที่ต้องการ observe

การใช้ IntersectionObserver จะมี element ที่เกี่ยวข้อง 2 ตัวคือ

ขั้นแรกเลือก target ก่อนเพื่อบอกว่า เราต้องการ observe เจ้ากล่อง comment นะ

const target = document.querySelector('#comments');

กล่อง comment ก็เป็น <div> element ที่มี page-url กับ identifier ที่ Disqus จำเป็นต้องใช้

<div id="comments"
 class="comments"
 data-page-url="{{ .Permalink }}"
 data-identifier="{{ .File.UniqueID }}">
 <div id="disqus_thread"></div>
</div>

2. สร้าง observerOptions object

เป็นตัวกำหนด behavior ของการ scroll

const observerOptions = {
 root: null,
 rootMargin: '250px 0px 0px',
 threshold: 0
};

threshold มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1

3. สร้าง observer จาก IntersectionObserver

จากนั้นก็สร้าง object observer จาก IntersectionObserver โดยส่ง parameter เข้าไป 2 ตัว

const observer = new IntersectionObserver((entries, self) => {
 entries.forEach(entry => {
  if (entry.isIntersecting) {
   // load disqus
  }
 });
}, observerOptions);
 1. callback function: function ที่จะถูกเรียกเมื่อ element เข้ามาอยู่ใน viewport
 2. observerOptions: object ที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

ข้อสังเกตก็คือ entries ซึ่งเป็น argument แรก ของ callback function นั้นเป็น array ส่วน argument ที่สอง self ก็คือตัว observer object เอง

ใน callback function ก็วนลูปทุกๆ entries อีกที แล้วเช็ค property isIntersecting (boolean) ที่จะมีค่าเป็น true เมื่อ element เข้ามาใน viewport ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เรากำหนดไว้ใน observableOptions

4. Observer.observe()

สุดท้ายแล้วก็ต้องบอก observer ว่าต้องไปจับ element ที่เลือกไว้ในขั้นตอน 1. ด้วย method observe()

observer.observe(target);

5. loadDisqus()

ย้าย embed code ของ Disqus มาไว้ใน function (ส่วน pageURL กับ id ก็เก็บมาจาก data attribute ของกล่อง comment ข้างบน)

function loadDisqus(pageURL, id) {
 window.disqus_config = function() {
  this.page.url = pageURL;
  this.page.identifier = id;
 };

 (function() {
  // DON'T EDIT BELOW THIS LINE - ¯\_(ツ)_/¯
  var d = document,
   s = d.createElement('script');
  s.src = 'https://armnointh.disqus.com/embed.js';
  s.setAttribute('data-timestamp', +new Date());
  (d.head || d.body).appendChild(s);
 })();
}

code ทั้งหมดรวมกัน

เนื่องจาก IntersectionObserver จะทำงานทั้งเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง และทำงานไปเรื่อยๆ ถ้า element นั้นผ่านไปผ่านมาใน viewport

แต่เราจำเป็นต้องเรียก loadDisqus() แค่ครั้งเดียว ถ้าโหลดแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้อง observe อีกต่อไปให้สิ้นเปลือง

เรียก method self.unobserve() เพื่อหยุดการทำงานของ observer

const commentsElement = document.querySelector('#comments');
if (!commentsElement) {
 return;
}

const observerOptions = {
 root: null,
 rootMargin: '250px 0px 0px',
 threshold: 0
};

const pageURL = commentsElement.getAttribute('data-page-url');
const identifier = commentsElement.getAttribute('data-identifier');

const observer = new IntersectionObserver(
 (entries, self) => {
  entries.forEach(entry => {
   if (entry.isIntersecting) {
    console.info('loading comments');
    loadDisqus(pageURL, identifier);
    self.unobserve(commentsElement);
   }
  });
 },
 observerOptions
);

observer.observe(commentsElement);

function loadDisqus(pageURL, id) {
 window.disqus_config = function() {
  this.page.url = pageURL;
  this.page.identifier = id;
 };

 (function() {
  // DON'T EDIT BELOW THIS LINE
  var d = document,
   s = d.createElement('script');
  s.src = 'https://armnointh.disqus.com/embed.js';
  s.setAttribute('data-timestamp', +new Date());
  (d.head || d.body).appendChild(s);
 })();
}

(หรือดู main.js ใน repo ก็ได้ครับ)

ผลลัพธ์

resource ของ Disqus จะถูกโหลดเมื่อ scroll ลงไปถึงกล่อง comment ข้างล่าง มี delay นิดหน่อยในระหว่างที่ Disqus กำลังโหลด (เพิ่ม rootMargin ด้านบนอีกได้ callback function จะได้เริ่มทำงานไวกว่าเดิม)

ลองใช้ Lighthouse audit ดู (Mobile, 4G, 4x CPU slowdown) ผลออกมาไม่ห่างกันมาก แต่ที่น่าสนใจคือตรงที่ล้อมกรอบไว้ การไม่โหลด Disqus ตั้งแต่แรก ลดเวลา Time to Interactive กับ Max Potential First Input Delay ได้นิดหน่อย เพราะ CPU ทำงานน้อยลงกว่าเดิม

รูปเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง lazy load disqus

⚠️ ข้อควรระวัง

มีข้อดีแล้วก็มีข้อที่ควรต้องระวังบ้าง

ดังนั้นถ้าอยากเอา IntersectionObserver ไปใช้งานจริงจัง ก็ต้องหาทาง support ส่วนที่หายไปอีกทีครับ

สำหรับบล็อกโนเนมแบบบล็อกนี้ ทั้ง 3 ข้อถือว่าไม่เป็นปัญหาเลย เพราะปกติไม่ค่อยมีคน comment อยู่แล้ว 😅

Related posts